Интерактивен наръчник – „пътна карта“ за работа с непридружените малолетни и непълнолетни лица

В рамките на проекта „Подобряване на капацитета и взаимодействието на институциите при работа с непридружени малолетни и непълнолетни лица“ на Европейския институт беше разработен интерактивен наръчник, служещ като „пътна карта“ за работа с непридружените малолетни и непълнолетни лица. Инструментът отразява хипотетични ситуации при работата с непридружени деца и включва инструкции за действие на ключовите заинтересовани страни при различни сценарии с непридружени малолетни и непълнолетни. Интерактивният наръчник отразява координацията и комуникацията на различните участници в процеса, механизма за взаимодействие между институциите и организациите при случаи на непридружени деца, намиращи се на територията на Р България. Отговаряйки последователно на определени въпроси, потребителите на инструмента (напр. служители на МВР, ДАБ, АСП, местни власти, НБПП) имат възможността да получат поредица от примерни инструкции относно процедурата, която трябва да предприемат, в зависимост от конкретния казус.

В инструмента е интегрираната база данни с контактна информация на почти всички включени в процеса на работа с непридружени деца институции и международни организации (съобразно региона), която дава възможност на потребителите да се свържат по най-бързия начин със съответните структури.

Инструментът е достъпен на https://tool.migrant-minors.eu/

Още новини

Ден на бежанеца

На 20 юни отбелязваме Световния ден на бежанеца в израз на съпричастност и солидарност със съдбата на милиони хора, принудени да напуснат родината си поради конфликти и преследване.

Skip to content