Обучения на тема “Системно мислене за климатичните промени“

През месец октомври 2023 г. над 220 ученици участваха в 9 интерактивни обучения на тема системно мислене за климатичните промени в рамките на проекта „Тема зелена – ученици мислят в система“, който се изпълнява от фондация „Европейски институт“ с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2023.

Обученията се проведоха в Професионалната гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“ и 2 СУ „Акад. Емилиян Станев“. Учениците бяха запознати с теми като същност на климатичните промени и обратни връзки в климатичната система от гост-лекторите доц. д-р Емил Гачев, гл. ас. д-р Симеон Матев и Радина Калдамукова, експерти в областта на климата. Получиха отговори на въпроса как човечеството може да живее по начин, по-благоприятен за климата. След презентациите на експертите учениците участваха в няколко игри и упражнения за системно мислене за климатичните промени, фасилитирани от Илияна Семерджиева, част от екипа на „Европейски институт“. Учениците демонстрираха знания и умения, получиха нови такива, участваха активно в игрите и дискусиите и техният ентусиазъм продължи в коридорите на училищата след обученията под формата на прилагане на игрите със съученици и учители.

В рамките на проекта фондация „Европейски институт“ си сътрудничи успешно с Отдел „Образование, социални дейности, култура, спорт и логистика“ на Район „Витоша“, с участващите училища, както и с платформата „Климатека“, която прави науката за климата достъпна за всички.

Предстои публикуване на адаптиран наръчник за системно мислене за климатичните промени, който ще бъде достъпен онлайн в сайта на ЕИ.

Тази новина е публикувана в рамките на изпълнението на проект „Тема зелена – ученици мислят в система“, който се изпълнява от фондация „Европейски институт“ с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2023.

Още новини

Световен ден на бежанеца

На 20-ти юни отбелязваме Световния ден на бежанеца. Като приемащо общество сме съпричастни със съдбата на милиони хора по света,…
Skip to content