Подкрепа на ЕС за Украйна от началото на войната – хронология на събитията

Европейският съюз и Европейският парламент оказват помощ на Украйна от началото на руското нашествие на 24 февруари.

В материал на ЕП могат да бъдат проследени събитията за подкрепа, подредени в обратен хронологичен ред – последните събития по време са в началото, а най-старите – в края на материала.

Вижте материала тук

Тази новина е публикувана в рамките на изпълнението на проект „Толерантно общество – основа за интеграция на граждани на трети държави“ по договор с номер 812108-64/09.10.2020, финансиран по Фонд „Убежище, миграция и интеграция”

Фонд "Убежище, миграция и интеграция"

Още новини

Skip to content