Европейският институт проведе серия от обучителни семинари

Европейският институт проведе четири обучителни семинара по проект „Подобряване на капацитета и взаимодействието на институциите при работа с непридружени малолетни и непълнолетни лица“, финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 г., с програмен оператор Дирекция „Международни проекти“ на МВР.

Целта на обученията бе изграждане на капацитет на служители, които са пряко ангажирани с работата с непридружени малолетни и непълнолетни лица.

Обучителните семинари се състояха в периода 15-19 май 2023 г. в хотел „Фламинго Гранд Хотел &Спа“, к.к. Албена по следния график:

  1. Обучение 1 – 15-16.05.2023г.;
  2. Обучение 2 – 16-17.05.2023г.;
  3. Обучение 3 – 17-18.05.2023г.;
  4. Обучение 4 – 18-19.05.2023г.

Общият брой участници в четирите обучения бе 113 души. След приключването на всяко от обученията, бе проведено анонимно анкетиране на всички участници. Въпросите обхващаха както организационната част, така и съдържателната. На база на събраните отговори от проведеното анкетиране, бяха направени изводи за полезността на обученията – най-голяма част от участниците оценяват обучението като „изключително полезно“. Отлична е оценката за лекторите и разгледаните теми. Според мнозинството анкетирани, логистиката и организацията на обучителните семинари са били отлични.

„Подобряване на капацитета и взаимодействието на институциите при работа с непридружени малолетни  и непълнолетни лица“ с договор No. 812108-8-20.01.2022 се изпълнява с финансова помощ по програма „Вътрешни работи“, финансирана от Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 г.

Още новини

Ден на бежанеца

На 20 юни отбелязваме Световния ден на бежанеца в израз на съпричастност и солидарност със съдбата на милиони хора, принудени да напуснат родината си поради конфликти и преследване.

Skip to content