Покани

Покана за предоставяне на оферта

Фондация „Европейски институт“, в качеството си на бенефициент по договор за безвъзмездна помощ с регистрационен № 812108-64 от 09.10.2020 г. по проект „Толерантно общество –…

Толерантно общество – основа за интеграция на граждани на трети държави

Европейският институт стартира изпълнението на проект „Толерантно общество – основа за интеграция на граждани на трети държави“, в продължение на проект „Толерантно общество за интеграция на…
Skip to content