Проект

По-ефективен процес на връщане чрез сътрудничество с други държави съгласно Плана на ЕС

2019
Фонд "Убежище, миграция и интеграция"

Проект „По-ефективен процес на връщане чрез сътрудничество с други държави съгласно плана на ЕС“ по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, процедура „Мерки в изпълнение на Плана за действие на ЕС в областта на връщане на граждани на трети държави. Изграждане на система за мониторинг за принудителното връщане. Доброволно връщане и мерки за реинтеграция в страни на произход.“, е финансиран по Дейност 4 „Мерки в изпълнение на Плана за действие на ЕС в областта на връщане на граждани на трети държави и възможни последващи действия по плана, целящи да засилят ефективността на системата на ЕС за връщане на нелегални мигранти, които са създадени и прилагани в/посредством иновативно сътрудничество с други държави членки“, специфична цел 3 „Връщане“, Национална програма на България за подпомагане от ФУМИ за периода 2014-2020.

Ключовите дейности на проекта предвиждат

  • Преглед/анализ на националното законодателство и административни практики;
  • Работни срещи/дискусии с българските институции, отговорни за политиката по връщане и изпълняващи операциите по връщане;
  • Работни срещи с дипломатическите представителства на приоритетните за България страни на произход;
  • Преглед на съществуващи добри практики и работни посещения в други страни-членки на ЕС с по-дълъг опит в имиграционната политика и политика по връщане;
  • Регионални кръгли маси/дискусии с цел представяне на опита и практиките от страни-членки на ЕС;
  • Финална конференция, представяща заключенията и резултатите от проекта.

Очаква се проектните дейности да допринесат за една по-точна оценка на националния механизъм за връщане, като засилят и подобрят ефективността на националната политика по връщане.

Цели на проекта

Подобряване на сътрудничеството със службите на страните на произход в областта на обратното приемане със страните на произход в съответствие с . Чл. 12 б) сътрудничество с консулските власти и имиграционните служби на трети държави с оглед получаването на документи за пътуване, улесняване на репатрирането и осигуряване на обратно приемане.

Прикачени файлове

Брошура по проекта
0.2 MB
Детайли
Дата на стартиране
12 декември 2019
Водеща организация
Европейски институт
Корица на проекта

Други проекти

Провеждане на обучения на служители от централната администрация за придобиване на ключови умения и компетентности

2017

София – европейска сцена на…

2017
Skip to content