Проект

PROPHETS (Предотвратяване на онлайн радикализацията чрез разпространяване на хармонизирани инструменти)

2018

Проектът цели да въздейства на глобално ниво чрез следните цели:

  • Разбиране на онлайн съдържанието;
  • Идентифициране на скритите психологически елементи;
  • Разпознаване на етични, морални и правни съмнения;
  • Формиране на политики, обучение;
  • Онлайн публичност, изграждане на капацитет;
  • Инструменти за увеличаване на възможностите;
  • Изследване на киберпрестъпленията.

Проектът PROPHETS се координира от полицейската академия BayHfoD, Мюнхен. В консорциума участват 15 партньора от 10 страни-членки с различни профили и експертиза, в това число правоприлагащи органи, университети, изследователски центрове и технологични организации.

Детайли
Водеща организация
Европейски институт
Уебсайт
Страница на проекта
Корица на проекта

Други проекти

Провеждане на обучения на служители от централната администрация за придобиване на ключови умения и компетентности

2017

Подобряване на координационния механизъм за интеграция чрез добри практики и модели

2018

Толерантно общество – основа за интеграция на граждани на трети държави

2020
Skip to content