Проект

PROTECTOR

2021

През 2021 г. започна изпълнението на двугодишен проект PROTECTOR, финансиран от Фонда за вътрешна сигурност на Европейската комисия. Проектът има за цел да разработи и предостави ново поколение интегрирани мерки за подобряване на защитата на всички места за богослужение и поклонение, посредством съчетаването на експертен опит от водещи академични институции и организации от частния сектор.

Ще бъде разработена и приложена стратегия за сигурност, специално разработена за местата за богослужение на всички религии в 5 държави-членки на ЕС.

За да се подобри ситуационната осведоменост и способностите за разследване на правоприлагащите органи, ще бъдат разработени и тествани нови технологични инструменти в 3 държави-членки на ЕС – Белгия, България, Италия.

Чрез разработването на достъпни обучителни инструменти ще бъде повишена експертизата на правоприлагащите органи, публичните власти и лидерите на религиозните общности.

Консорциумът по проекта се състои от 8 партньора, представляващи 7 държави членки – България, Белгия, Италия, Испания, Естония, Швеция и Германия, предлагайки широка европейска перспектива.

Детайли
Дата на стартиране
1 април 2021
Продължителност
24 месеца
Референтен номер
ISFP-2020-AG-PROTECT-101034216-PROTECTOR
Партньор
Европейски институт
Уебсайт
https://www.protector-project.eu/
Корица на проекта

Други проекти

Толерантно общество – основа за интеграция на граждани на трети държави

2020

Пилотни радио-проверки на факти за по-надеждна медийна среда: #factcheckEI_BNR

2022

Подобряване на капацитета и взаимодействието на институциите при работа с непридружени малолетни и непълнолетни лица

2022
Skip to content