Проект

Тема зелена – ученици мислят в система

2023

 „Тема зелена – ученици мислят в система“ е проект, осъществяван с финансовата подкрепа на програма „Европа“ на Столичната община.

Проектът цели повишаване на осведомеността на младите хора в Столична община и по-специално район „Витоша” за климатичните промени чрез използването на иновативен обучителен подход. Идеята е чрез системното мислене проектът да спомогне за изграждането на разбиране относно свързаността и взаимозависимостта на отделни елементи от социално-екологичните системи, в които живеем. Това допринася за формиране на информирана позиция по въпроса за климатичните промени и местните особености и интереси в контекста на глобалното предизвикателство, интерес към търсене на нови решения и изграждане на социална устойчивост на младите хора за неизбежните последици от изменението на климата.

Проектът предвижда следните дейности:

  • Адаптация на немски наръчник с добри практики за представянето на климатичните промени през призмата на системното мислене;
  • 9 обучения в  средни училища в Район „Витоша“ – 2 СУ „Акад. Емилиян Станев“ и ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“, които дават възможност на учениците, с помощта на експерт и модератор, да проведат някои от упражненията и игрите в наръчника и да водят дискусии по въпроси, свързани с промените в климата;
  • Заключително събитие с представяне на резултатите от проекта.
Детайли
Дата на стартиране
1 май 2023
Продължителност
5 месеца
Референтен номер
1251
Водеща организация
Европейски институт
Корица на проекта

Други проекти

Проект GATHERINGS

2023

Изграждане на капацитет и препоръки за политики относно уязвими граждани на трети страни, търсещи международна или получили временна закрила

2023

Толерантно общество – основа за интеграция на граждани на трети държави

2020
Skip to content