Временна закрила в ЕС за разселените лица

Военната агресия на Русия срещу Украйна доведе до приток на милиони хора, търсещи убежище в ЕС и съседните държави.

Инфографика на Съвета на Европейския съюз обобщава въпроси и отговори относно временната закрила, включително кой може да се ползва от нея, какви права има и каква е продължителността на механизма.

Тази новина е публикувана в рамките на изпълнението на проект „BRACE&PROTECT [Изграждане на капацитет и препоръки за политики относно уязвими граждани на трети страни, търсещи международна или получили временна закрила]”, с договор No. 812108-6-24.01.2023, финансиран по програма „Вътрешни работи“ на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 г.

Още новини

Културно-развлекателни спортни мероприятия с мигранти

Европейският институт изпълнява проект „Толерантно общество – основа за интеграция на граждани на трети държави“, в продължение на вече приключилия проект „Толерантно общество за интеграция на лицата, търсещи или получили международна закрила“.

Skip to content