Покана по проект No. 812108-6 от 24.01.2023 г. за разработване на проучване и аналитичен доклад

Фондация „Европейски институт“, в качеството си на бенефициент по договор за безвъзмездна помощ с 812108-6 от 24.01.2023 г., с наименование „BRACE&PROTECT [Изграждане на капацитет и препоръки за политики относно уязвими граждани на трети страни, търсещи международна или получили временна закрила]”, по програма „Вътрешни работи“ на Норвежки финансов механизъм (НФМ) 2014-2021, обявява покана за предоставяне на оферта за „Разработване на местен механизъм за подкрепа и социална ориентация на лица и семейства от трети държави“ .

Документите следва да бъдат представени в срок до 17:30 на 28.04.2023 по електронна поща на адрес: office@europe.bg.

Пакет документи

Още новини

История за една успешна интеграция

Като част от изпълнението на проект „Толерантно общество – основа за интеграция на граждани на трети държави“ и по-конкретно –…
Skip to content