Процедура за избор на експерти по граждански договор

Фондация „Европейски институт“, в качеството си на кандидат по фонд „Убежище, миграция и интеграция“, 2021-2027 г., BG65AMPR001-2.001 Процедура № 3, Специфична цел 1 „Обща европейска система за убежище“, Специфична цел 2 „Законна миграция и интеграция“, Специфична цел 3 „Връщане“, Операция 6 „Мерки за насърчаване на законната миграция в България и представяне на информация за възможностите в трети държави“, обявява процедура за избор на експерти по граждански договор.

При одобрение на проектното предложение и финансиране на дейностите, продължителност на изпълнение на проекта ще бъде: 24 месеца
Автобиография и заявяване на интерес следва да бъдат изпратени в срок до 17:30 часа на 09/12/2023, на електронна поща.: office@europe.bg.

Одобрените кандидати ще бъдат уведомени своевременно.

Позиция 1 Експерт анализатор – Грузия
Позиция 2 Експерт организатор събития – Грузия
Позиция 3 Експерт анализатор – Молдова
Позиция 4 Експерт организатор събития – Молдова
Позиция 5 Експерт анализатор
Позиция 6 Експерт анализатор
Позиция 7 Експерт обучител
Проект на договор

Още новини

Нова организация в помощ на мигрантите

Европейският институт изпълнява проект „Толерантно общество – основа за интеграция на граждани на трети държави“, в продължение на вече приключилия…
Skip to content