Проект

Проект PRECRISIS

2023

Проектът PRECRISIS се изпълнява от мултидисциплинарен консорциум, който се състои от 9 партньора, представляващи 7 държави-членки на ЕС и осигуряващи широка европейска перспектива. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Фонда „Вътрешна сигурност“ на Европейския съюз.

Началото на 2-годишния проект е на 1 май 2023 г. PRECRISIS има за цел да насърчи интегрирана по-интелигентна иновативна сигурност чрез овластяване на правоприлагащите органи, органите за първа помощ, местните управители на обществени пространства и свързаните със сигурността заинтересовани страни, като засили публично-частното сътрудничество.

PRECRISIS ще разработи, тества и внедри иновативни, устойчиви и ефективни дигитални решения и практически инструменти, базирани на изкуствен интелект, в пълно съответствие с етичните стандарти и приложимото законодателство за защита на личните данни, като интегрира съществуващи експертиза, най-добри практики и подхода за „защита на личния живот още при разработването“, така че обществените пространства да бъдат по-сигурни.

Детайли
Дата на стартиране
1 май 2023
Продължителност
24 months
Референтен номер
ISFP-2022-TFI-AG-PROTECT-02-101100539
Водеща организация
SAHER (Europe)
Партньор
Европейски институт
Уебсайт
Precrisis Project
Корица на проекта

Други проекти

КЛАС [Критични: Любознателни: Активни: Смели]

2019

Тема зелена – ученици мислят в система

2023

Проект GATHERINGS

2023
Skip to content