Проект

Проект „Unity“

2015

През 2015 г. Европейският институт започна изпълнението на 3-годишен международен проект, наречен „Unity“ под повикване по програмата Хоризонт 2020 в сферата на сигурността (FCT-14-2014: Етично / обществено измерение – Тема 2). Консорциумът се ръководи от Службата на комисаря на полицията и престъпността за Западен Йоркшир, Великобритания и включва партньори от 16 страни от ЕС.

Проектът е насочен към постигане на изпълнението на три ключови стратегически цели:

  • Най-добри практики в полицейската общност – да извлече най-добрите практики за сътрудничество между полицията и граждани;
  • Комуниционни технологии в полицейската общност – да се разработи технология за комуникации, за да се улесни, да се засили и ускори комуникацията между гражданите и полицията;
  • Обучение и осведоменост на полицейската общност – разработване, развитие и провеждане на обучение за правоприлагащите органи и осведомяващи дейности за полицейската общност.

Дейностите по проекта се съчетават висококачествени изследвания и работа на терен, включително използвайки пилотно тестване на модели и високотехнологични софтуерни инструменти.

Детайли
Дата на стартиране
1 май 2015
Продължителност
36 months
Референтен номер
653729
Партньор
Европейски институт
Уебсайт
Проект "Unity"
Корица на проекта

Други проекти

Провеждане на обучения на служители от централната администрация за придобиване на ключови умения и компетентности

2017

Толерантно общество за интеграция на лицата, търсещи или получили международна закрила

2018

Преглед и анализ на политиката на връщане. Опит и практика.

2020
Skip to content