Проект

Проект „Unity“

2015

През 2015 г. Европейският институт започна изпълнението на 3-годишен международен проект, наречен „Unity“ под повикване по програмата Хоризонт 2020 в сферата на сигурността (FCT-14-2014: Етично / обществено измерение – Тема 2). Консорциумът се ръководи от Службата на комисаря на полицията и престъпността за Западен Йоркшир, Великобритания и включва партньори от 16 страни от ЕС.

Проектът е насочен към постигане на изпълнението на три ключови стратегически цели:

  • Най-добри практики в полицейската общност – да извлече най-добрите практики за сътрудничество между полицията и граждани;
  • Комуниционни технологии в полицейската общност – да се разработи технология за комуникации, за да се улесни, да се засили и ускори комуникацията между гражданите и полицията;
  • Обучение и осведоменост на полицейската общност – разработване, развитие и провеждане на обучение за правоприлагащите органи и осведомяващи дейности за полицейската общност.

Дейностите по проекта се съчетават висококачествени изследвания и работа на терен, включително използвайки пилотно тестване на модели и високотехнологични софтуерни инструменти.

Детайли
Дата на стартиране
1 май 2015
Продължителност
36 months
Референтен номер
653729
Партньор
Европейски институт
Уебсайт
Проект "Unity"
Корица на проекта

Други проекти

Изграждане на капацитет и препоръки за политики относно уязвими граждани на трети страни, търсещи международна или получили временна закрила

2023

Преглед и анализ на политиката на връщане. Опит и практика.

2020
Skip to content