Проект

ЕОбединени: Към по-иновативно учебно съдържание и в пограничните райони

2015

Проектът „ЕОбединени: Към по-иновативно учебно съдържание и в пограничните райони“ е насочен към иновациите в преподаването на мултидисциплинарни европейски изследвания и обучение на учители в национален мащаб. Той има за цел насърчаване на дебата относно новите предизвикателства пред Европейския съюз и повишаване на знанията за обединена Европа сред различни целеви групи и заинтересовани страни.

Проектът предоставя подходящото дидактическо съдържание в подкрепа на обучителния процес. По един забавен и ефективен начин той отговаря на нуждата от знания и умения, за да преподават предмети, свързани ЕС.

Проектът е насочен предимно към трансгранични региони и включва не само начални и основни учители, но и учители в предучилищната. Интеграция в училищната система и приобщаването в местните общности на ученици имигранти/бежанци и ученици от различен етнически/религиозен произход е общо предизвикателство за всички целеви населени места.

Детайли
Дата на стартиране
1 септември 2015
Продължителност
12 месеца
Референтен номер
564821-EPP-1-2015-1-BG-EPPJMO-PROJECT
Водеща организация
Европейски институт
Корица на проекта

Други проекти

София – европейска сцена на…

2017

Подобряване на капацитета и взаимодействието на институциите при работа с непридружени малолетни и непълнолетни лица

2022
Skip to content