Проект

ЕОбединени: Към по-иновативно учебно съдържание и в пограничните райони

2015

Проектът „ЕОбединени: Към по-иновативно учебно съдържание и в пограничните райони“ е насочен към иновациите в преподаването на мултидисциплинарни европейски изследвания и обучение на учители в национален мащаб. Той има за цел насърчаване на дебата относно новите предизвикателства пред Европейския съюз и повишаване на знанията за обединена Европа сред различни целеви групи и заинтересовани страни.

Проектът предоставя подходящото дидактическо съдържание в подкрепа на обучителния процес. По един забавен и ефективен начин той отговаря на нуждата от знания и умения, за да преподават предмети, свързани ЕС.

Проектът е насочен предимно към трансгранични региони и включва не само начални и основни учители, но и учители в предучилищната. Интеграция в училищната система и приобщаването в местните общности на ученици имигранти/бежанци и ученици от различен етнически/религиозен произход е общо предизвикателство за всички целеви населени места.

Детайли
Дата на стартиране
1 септември 2015
Продължителност
12 месеца
Референтен номер
564821-EPP-1-2015-1-BG-EPPJMO-PROJECT
Водеща организация
Европейски институт
Корица на проекта

Други проекти

PROPHETS (Предотвратяване на онлайн радикализацията чрез разпространяване на хармонизирани инструменти)

2018

Провеждане на обучения на служители от централната администрация за придобиване на ключови умения и компетентности

2017
Skip to content